Công cụ Lê Nguyễn Laptop giới thiệu hôm nay là AMTEmu 0.8.1. Với công cụ này các bạn có thể crack các phiên bản của Adobe liệt kê dưới đây:

 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe Acrobat XI
 • Adobe Acrobat X
 • Adobe After Effects CC 2014 –> 2017
 • Adobe Animate CC 2015 –> 2017
 • Adobe Audition CC 2014 –> 2017
 • Adobe Character Animator
 • Adobe Dreamweaver CC 2014 –> 2017
 • Adobe Flash CC 2015 –> 2017
 • Adobe Illustrator CC 2014 –> 2017
 • Adobe Incopy CC 2014 –> 2017
 • Adobe InDesign CC 2014 –> 2017
 • Adobe Media Encoder CC 2014 –> 2017
 • Adobe Muse CC
 • Adobe Photoshop CC 2014 –> 2017
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Prelude CC 2014 –> 2017
 • Adobe Premiere Pro CC 2014 –> 2017

Hướng dẫn Crack

– Tải file sau và Click đúp để mount ra:

  File Crack : AMTE081 

– Chạy file: AMTEmu.

Crack Adobe CC All Version

– Tiếp theo các bạn chọn phiên bản Adobe cần Crack và nhấn Install (Ví dụ trong hình mình chọn Photoshop CC 2017)

Crack Adobe CC All Version 2

– Sau đó các bạn tìm đến file của bộ Adobe tương ứng trong Application (Ở đây mình chọn tới Photoshop CC 2017).

Crack Adobe CC All Version 3

– Nhấn Select, màn hình hiện như bên dưới là bạn đã Crack thành công. Mở lên và tận hưởng bản Full

Crack Adobe CC All Version 4

– Tới đây là xong. Nhưng bạn nào dùng những cách Crack mình viết trước đây không thành công có thể chuyển sang dùng công cụ này. 100% thành công ^_^

* Nguồn : Maclife.vn