• Miễn phí ship tại Huế 
  • Hỗ trợ COD toàn quốc
  • Nhận hàng , kiểm tra máy, rồi thanh toán