-9%
3.500.000 3.200.000

🔸CPU: Chip N3350
🔹 RAM: 2GB
🔸 SSD: SSD 128G
🔹 MÀN HÌNH: 14' HD
🔸 VGA: HD Intel® 500
🔹 BẢO HÀNH: 3 Tháng

-11%
5.500.000 4.900.000

🔸 CPU: Core i5 5200U
🔹 RAM: 8GB
🔸 SSD: SSD 256G
🔹 MÀN HÌNH: 15.6" HD
🔸 VGA: AMD R7 M265 4G
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-6%
6.900.000 6.500.000

🔸 CPU: i5 6300U
🔹 RAM: 8GB
🔸 SSD: 256G
🔹 MÀN HÌNH: 14' Full HD
🔸 VGA: HD Intel® 520
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-8%
4.000.000 3.700.000

🔸 CPU: N3700
🔹 RAM: 4GB
🔸 SSD: 128G
🔹 MÀN HÌNH: 15.6' HD
🔸 VGA: HD Intel®
🔹 BẢO HÀNH: 6 Tháng

-17%
3.500.000 2.900.000

🔸 CPU: Core i5 3210M
🔹 RAM: 8GB
🔸 SSD: 120G
🔹 MÀN HÌNH: 14" HD
🔸 VGA: Intel HD Graphics 4000
🔹 BẢO HÀNH: 6 Tháng

-3%
4.000.000 3.900.000

🔸 CPU: i3 5010U
🔹 RAM: 4GB
🔸 HDD: 500G
🔹 MÀN HÌNH: 14' HD
🔸 VGA: HD Graphics 5500
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-8%
4.900.000 4.500.000

🔸 CPU: Core i5
🔹 RAM: 4GB
🔸 SSD: SSD 128G
🔹 MÀN HÌNH: 13.3'' IPS LCD
🔸 VGA: HD Graphics 5000
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-7%
5.900.000 5.500.000

🔸 CPU: Core i5
🔹 RAM: 4GB
🔸 SSD: SSD 128G
🔹 MÀN HÌNH: 13.3'' IPS LCD
🔸 VGA: HD Graphics 5000
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

.
.
.
.