-7%
5.900.000 5.500.000

🔸 CPU: Core i5
🔹 RAM: 4GB
🔸 SSD: 128G
🔹 MÀN HÌNH: 13"
🔸 VGA: HD Graphics 5000
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-6%
9.500.000 8.900.000

🔸 CPU: Core i5
🔹 RAM: 8GB
🔸 SSD: 128G
🔹 MÀN HÌNH: 13 Inch
🔸 VGA: Intel HD Graphics 6000
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-3%
12.900.000 12.500.000

🔸 CPU: Core i5
🔹 RAM: 8GB
🔸 SSD: 256G
🔹 MÀN HÌNH: 13.3" Retina
🔸 VGA: Intel UHD Graphics 617
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-10%
10.500.000 9.500.000

🔸 CPU: Core i7
🔹 RAM: 16GB
🔸 SSD: 512G
🔹 MÀN HÌNH: 15" Retina
🔸 VGA: NVIDIA GT 750M 2G
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

-4%
10.900.000 10.500.000

🔸 CPU: Core i7
🔹 RAM: 16GB
🔸 SSD: 256G
🔹 MÀN HÌNH: 15" Retina
🔸 VGA: Intel Iris Graphics
🔹 BẢO HÀNH: 6 - 12 Tháng

.
.
.
.